Podrška Estonske snimateljske asocijacije

Pismo podrške Estonskih snimateljica i snimatelja. Hvala predsjednici Elen Lotman! Ujedno iskazujemo punu podršku njihovim naporima za očuvanjem pravičnog autorskog statusa za sve kreativne osobnosti uključene u stvaranje audiovizualnog sadržaja.

Pismo prenosimo u cijelosti!

To the Croatian Ministry of Culture 

Letter of Support

We hereby express our full support to the Croatian Society of Cinematographers in their fight to retain the position of co-authourship within the Croatian authorship law.

Estonian film creatives are currently going through a similar process, with the adoption of the Digital Single Market Directive ongoing and we are aware of the reasons the Member States’ national authorship laws are looked into during the process. But, let us point out one very important aspect that needs to be kept in mind during the DSM adoption. The Digital Single Market Directive has been designed to protect the authors, who are very often in the weaker position inside the cultural economic value chain, but without whom no creation would exist. Yet some Member States have started the DSM adoption process conteplating the exclusion of some of the authors named the local authorship law that have been listed there prior the DSM adoption process. This is the absolute opposite to the idea of DSM Directive. 

Filmmakers all over Europe will stand against this kind of backwards developments in order to make sure the adoption of DSM will carry the main idea of the Directive – to protect the authors. We fully support that cinematographer as one of the important co-authors of every film would be continuously listed in the Croatian authorship law also after the DSM adoption process has been finished. We also encourage the different Croatian Ministries included in the DSM adoption process to ask for the input from all the relevant stakeholders – including the cinematographers. 

Cordially yours,

Elen Lotman

President of Estonian Society of Cinematographers

Pravna savjetnica IMAGO-a o predloženim promjenama ZASP-a

Znakovito pismo dr. Cristine Busch, pravne savjetnice najveće snimateljske asocijacije, IMAGO. Ako nekome još nije sasvim jasan snimateljski koautorski doprinos kreaciji audiovizualnog sadržaja, ovo pismo će mu to zasigurno razjasniti.

Prevedeno pismo prenosimo u cijelosti.

IMAGO

(Međunarodna federacija snimatelja)

EU-CODE ID 33723813886-15

Javno e-savjetovanje važno za novi hrvatski Zakon o autorskom pravu 

u Bruxellesu, svibanj 2020. godine
Dr. Cristina Busch, pravni savjetnik za IMAGO

„Film je slika u pokretu. Bez slika nema ni filma”

IMAGO, manifest kongresa u Huelvi 2004. godine

I.- UVOD

IMAGO je glas više od 3000 profesionalnih snimatelja diljem svijeta, zaposlenih uglavnom u filmskoj i televizijskoj industriji. Ta federacija trenutačno okuplja 55 nacionalnih udruga u 33 europske države i 22 zemlje izvan EU. IMAGO je osnovan u Rimu 1992. godine kao neprofitna organizacija izvan Unije na inicijativu Talijana Luciana Tovolija, AIC, ASC. Uz redatelje, snimatelji su glavni tvorci audio-vizualnih djela. Snimatelji imaju umjetničku odgovornost za osvjetljavanje slike i stvaraju priče uporabom svjetla, kontrastom kompozicije, dubinom polja, pokretom kamere, perspektivom, itd. Bez njihovog rada nema ni slika, a bez slika nema ni filma.

IMAGO je važan zaštitnik gospodarskih i moralnih kreativnih prava snimatelja i značajan pobornik boljih radnih uvjeta i snažnijih ugovornih položaja snimatelja. IMAGO je posvećen očuvanju dugogodišnje tehničke i umjetničke kvalitete europske kinematografije čak i u digitalnom dobu. Audiovizualni radovi ključni su za europski identitet, tradiciju i kulture. Očuvanje nasljeđa europskog filma važan je faktor u ujedinjenju Europe na način koji nadilazi jezik i kako bi europski filmovi diljem svijeta privukli veću publiku.

IMAGO pozdravlja mogućnost podnošenja kratkih pravnih komentara u vezi ovog javnog savjetovanja, čime se daje potpora Hrvatskoj Udruzi Filmskih Snimatelja (HFS) i priliku uključivanja u oblikovanje budućnosti audiovizualnih autorskih prava.

IMAGO će zauzeti stav samo o nekim odabranim pitanjima proizašlima iz javnog savjetovanja u vezi s novim hrvatskim Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima.

Dr. Cristina Busch (Jufresa & Grasas, abogados penalistas, Av. Diagonal, 558-54, 4º,1ª. E- 08021 Barcelona) djeluje kao pravni savjetnik za autorska prava za IMAGO, pružajući pravne savjete, savjetujući ih u predsudskim postupcima i u slučaju sudskih postupaka i zahtjeva u području zakona o autorskom pravu.

II.- Prava snimatelja u Europi i na međunarodnoj razini 

1. Zašto se ne može ukloniti priznavanje snimatelja kao koautora audiovizualnih radova?

2. Zašto se ne može ukloniti priznavanje snimatelja kao autora fotografskih radova u audiovizualnom djelu?

Prije svega treba shvatiti predmet autorskih prava: djelo mora biti originalno ili dio originalnog djela kojeg je stvorila „fizička” osoba ili samostalno ili s drugim kreatorima.

  1. Za vizualni dizajn i dizajn rasvjete odgovoran je gotovo samo snimatelj. Osobito je dizajn rasvjete ključan dio filma budući da svakoj zasebnoj slici daje posebnu atmosferu i utječe na osjećaj cijelog filma. Upravo je snimatelj taj koji ostavlja utisak svoje osobnosti na film.

    U EU postoji više pravnih sustava koji se odnose na utvrđivanje autorstva audio vizualnog djela. Ne možemo ulaziti u detalje, no, čak i ako zakon izravno ne navodi snimatelje kao koautore filma, VELIKA većina zemalja EU u praksi prepoznaje snimatelje kao koautore (na primjer Njemačka, Bugarska, Austrija, Danska, Finska, Švedska, Norveška, Estonija, Slovenija, itd., cfr. IMAGO istraživanje  o autorstvu, 2016., u tijeku je novo izdanje).
  2. Snimatelji imaju povlaštenu poziciju u vezi sa svojim doprinosom filmu. Za vrijeme snimanja, on ili ona odlučuje o fokusu slike, osvjetljenju, itd. stvarajući tako posebna fotografska djela u svom stilu. Iako će za vrijeme snimanja snimatelj snimiti cijeli niz identičnih ili sličnih fotografskih radova, oni će biti zaštićeni kao individualni radovi kao što i u likovnoj umjetnosti svaka kopija skulpture i svaka serija litografije uživa zasebnu pravnu zaštitu. Španjolska, Njemačka, Rusija i Slovenija prepoznaju mogućnost dvostruke pravne zaštite snimatelja.

Bilo kakav oblik diskriminacije u prepoznavanju prava snimatelja kao koautora filma i/ili autora samostalnog fotografskog djela unutar filma predstavljao bi povredu Bernske konvencije i Konvencije o ljudskim pravima koje štite intelektualni rad.

III. – Postoji li potreba da se u važećem hrvatskom Zakonu o intelektualnom vlasništvu promijeni jasna zaštita snimatelja radi primjene Direktive (EU) 2019/789 i 2019/790?

Kratko i jasno – nema potrebe, štoviše, posljednje EU Direktive u području autorskog prava jasno štiteautore (posebno ekonomska prava kao što su primjerena naknada i prava na informacije u vezi s iskorištavanjem njihovih djela).

IV. – Koji su razlozi za trenutačan prijedlog o mijenjanju hrvatskog pravnog sustava koji već 60 godina štiti snimatelje kao koautore audiovizualnih djela?

Kratko i jasno – nema nikakvog objašnjenja.

V. – Koje pravne posljedice i praktični problemi proizlaze iz trenutačnog prijedloga za ukidanje pravne zaštite snimatelja kao koautora audiovizualnih djela u Hrvatskoj?

Snimatelji više ne primaju naknadu od nacionalnih udruga za kolektivno ostvarivanje prava za drugu upotrebu. U trenutačnoj potpunoj promjeni novog tehnološkog iskorištavanja audiovizualnih djela, ovaj gubitak prihoda je važan, ali za sada nije vrijedan.

Ni moralna prava intelektualnog vlasništva snimatelja nisu zaštićena, odnosno ne mogu se suprotstaviti bilo kakvoj manipulaciji svog rada. Pogođena je i filmska baština.

Snimatelji će, bez sumnje, izgubiti važnu moć pregovaranja.

Zaključno, trenutačni prijedlog pretpostavlja izravnu diskriminaciju nacionalnih snimatelja, koje je moguće obraniti „pozivom na akciju” ili „zajedničkim tužbama” zbog kršenja temeljnog načela nediskriminacije unutar različitih područja pravne zaštite snimatelja.

IMAGO će sa zadovoljstvom razraditi svoje stajalište i ostaje na raspolaganju za daljnja pitanja.

Dr. Cristina Busch

Pravni savjetnik za IMAGO

Tel: 00-34-93-414-75-04 

Slovački snimatelji pružaju potporu hrvatskim kolegama

Slovačke snimateljice i snimatelji poslali su otvoreno pismo podrške i pridružili se globalnoj potpori borbi hrvatskih kolega za očuvanjem statusa ko-autora. Hvala prijatelji.

Pismo prenosimo u cijelosti.

Dear Mario Sablic,

We have been informed that Croatian State Intellectual Property Office has opened public debate about changes in Law of Copyright and Related Rights. In part of their proposition, cinematographers are no longer recognised as co—authors of the movie.

Association of Slovak Cinematographers ASK is fully supporting Croatian Cinematographers Society HFS in fight for their authorship rights.

Cinematographers are considered to be the authors of the visual aspect of a movie. Their creative intellectual activity is one of main aspects in the making of the audiovisual work.

We believe that in this matter cinematographers are united all over the world.

Best regards,

Lukas Teren ASK

President

Association of Slovak Cinematographers

www.slovakcine.com

Association of Slovak Cinematographers, Svoradova 2, Bratislava, 81 l 06, Slovakia

Pismo podrške Danske snimateljske asocijacije

Otvoreno pismo podrške naših Danskih kolegica i kolega.

The Croatian Audiovisual Centre, Chief Executive Officer

Mr. Christopher Peter Marcich

Nova Ves 18 10 000 Zagreb Croatia

Dear Sir

We have been informed bythe Croatian Cinematographers Society, h.f.s., that the Croatian Government and the Croatian State intellectual Property Office are proposing changes to the Croatian copyright law, which will reduce the Croatian cinematographers position as rightful authors of the image and co—authors of the audiovisual work.

Due to their high international artistic standards, Croatian cinematographers have long been regarded as co-authors of audio-visual works in Croatia, and due to this fact, Croatia is held in high regards and are highly respected amongst all international film workers, directors, cinematographers and producers, and also by the international culture sector in general.

More and more international film productions are opening their eyes for the good possibilities of co—productions with, and for filming their productions in Croatia.

Reducing the rights of Croatian cinematographers will influence Croatia‘ 5 established high reputation amongst international film-workers and will be a definite step in the wrong direction for the Country.

Should the Croatian Government significantly reduce alreadyestabiished authors rights for cinematographers, this will be received as an unfair and unjust attack on Croatian cinematographers by international film and culture sectors world-wide, and a negative international focus on this matter will risk seriously influencing on the country’s already established high regard and reputation.

This would be very unfortunate, and IMAGO will therefore ask the Croatian Government and the Croatian State Intellectual Property Office to withdraw any proposition that will reduce Croatian cinematographer‘s already sense decade established authorship rights.

On behalf of The Danish Association of Cinematographers

Jan Weincke

President

Povodom javnog istupa voditeljice radne skupine, za izradu novog ZASP-a

Objava Hrvatske udruge filmskih snimatelja povodom izjave prof. Matanovac Vučković, voditeljice radne skupine za izradu novog Zakona o autorskom i srodnim pravima, javno objavljene u jučerašnjem Dnevniku 2 na Hrvatskoj televiziji.

Izjavu prof. Matanovac Vučković smatramo jedinom svijetlom točkom u inače površnom i tendencioznom prilogu.

Ovim putem H.F.S. zahvaljuje radnoj skupini angažiranoj na izradi novog Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima na konstruktivnom dijalogu u pripremi prijedloga novog zakona.

Izjavu voditeljice radne skupine shvaćamo kao potvrdu i preuzetu obavezu da se u novom zakonu snimateljima neće uskratiti njihova već ranije stečena koautorska prava na audiovizualnim dijelima, kao i da se snimatelji neće isključiti iz novih autorskih prava koja se novim zakonom planiraju implementirati u zakonodavstvo naše zemlje.

Pozdravljamo takav pristup kao potvrdu kontinuiteta u zakonodavnoj zaštiti autorskih prava u našoj zemlji.

Upravni odbor Hrvatske udruge filmskih snimatelja

Slobodna Dalmacija o ZASP-u i snimateljima

Marko Njegić cjelovito je sagledao postavke Nacrta prijedloga ZASP-a, kao i moguće posljedice koje mogu iz toga proizaći.

Članak je izašao u tiskanom izdanju Slobodne Dalmacije, a evo ga sada i online.

https://slobodnadalmacija.hr/kultura/film-tv/kamera-re-akcija-s-nacrtom-prijedloga-o-autorskom-pravu-hrvatski-direktori-fotografije-mogli-bi-se-slikati-zato-su-ostro-i-ustali-protiv-njega-1021034

Meksički direktori fotografije podržavaju hrvatske kolegice i kolege

Odlučnu podršku dobili smo i od svojih meksičkih kolega. We appreciate Your strong support. Salud!

Pismo prenosimo u cijelosti.

Sociedad de Autores de Fotografía Cinematográfica Mexican Society of Cinematographers

Mario Sablić

President of the Croatian Cinematography Society, H.F.S.

Dear colleague:

It is with great sadness to read what your government is trying to do to the authorship of the Cinematographers in your country.

Mexico has the Copyright Law and the cinematography law in which the photographers and cinematographers are authors or co-authors since decades back.

We’re generally considered co-authors of the film with Directors, Writers, Actors, Musicians and others as primary authors in the film industry. We have moral and economic rights even though we have never been able to have the patrimonial (economic) part enabled due to the greed of the Producers so we are left with the moral right which is an inalienable right.

In chapter III of the Mexican Authorship Federal Law is the stipulation of our authorship.

The AMC is outraged of such an action that would be taken by your government or any other government for that matter. We will support any and all efforts by your Society to defend an inalienable right.

Best regards.

Board of Directors

Mexican Cinematographer Society

Concepción Beistegui No. 819 – 3, Colonia Del Valle, Ciudad de México, C.P. 03100, México

Predsjednik HFS-a za Jutarnji list

fotografija Dora Šintić

Predsjednik Hrvatske udruge filmskih snimatelja dao je opširan intervju Tini Premec za Jutarnji list. Razgovor objavljen i u tiskanom izdanju Jutarnjeg lista možete pročitati na ovoj poveznici:

https://www.jutarnji.hr/kultura/film-i-tv/predsjednik-hfs-a-mario-sablic-samo-za-jutarnji-o-spornom-prijedlogu-zakona-o-autorskom-pravu-zele-nas-pretvoriti-u-izvrsitelje-reziserskih-naredbi/10297525/