IAGA 2015, JERUZALEM 16-18. 10. 2015

Ove godine je po prvi put godišnja skupština IMAGO-a organizirana izvan europskih granica. Primanjem izvaneuropskih snimateljskih asocijacija, poput Izraela, Kolumbije, Australije, Irana, Novog Zelanda, Kanade IMAGO je pod predsjedanjem Nigela Waltersa napravio korak na putu prema postajanju svjetske krovne snimateljske asocijacije.

Tako je Izrael postao domaćinom tradicionalne IAGA-e, koja je ove godine bila izborna. Usprkos obimnom rasporedu konferencije, uz besprijekornu organizaciju Izraelske snimateljske asocijacije, ACT, i veliki angažman njihovog bivšeg predjednika Idana Ora, samit koji je okupio pedesetak predstavnika snimateljskih udruga sakupljenih oko IMAGA, protekao je u iznimno efikasnoj radnoj atmosferi. HFS su predstavljali predsjednik Mario Sablić i član upravnog odbora, Goran Mećava.

Nakon glasanja izabran je novi predsjednik i članovi upravnog odbora. Velšanin Nigel Walters BSC, koji je bio na čelu IMAGA od 2008. godine, mjesto je ustupio Paul René Roestadu, FNF, čiji mandat traje tri godine.
Walters je, između ostalog, zaslužan za otvaranje IMAGA prema izvaneuropskim asocijacijama, te za poticanje balkanske konferencije, koja je oko stola opet okupila i uspostavila odnose među asocijacijama koje su bile dijelom bivše Jugoslavije, kao i Bugarskom, Rumunjskom i Grčkom. Na balkanskim konferencijama uspostavili su se kontakti između spomenutih asocijacija i podijelila iskustva mahom vezana uz produkcijske uvjete sa kojima s direktori fotografije u svojim zemljama susreću na dnevnoj bazi.

Ostali članovi novog upravnog odbora su:

  • Daniele Nannuzzi, AIC
  • Elen Lotman, ESC
  • Predrag Bambić, SAS
  • Rolf Coulanges, BVK
  • Ron Johanson, ACS
  • Nina Kelgren, BSC

IAGA se odvijala u sjeni turbulentnih zbivanja u Jeruzalemu, no zahvaljujući sjajnoj organizaciji ACT-a, skupština je protekla u sigurnom i kreativnom okružju,te pored biranja nove uprave,vrlo se znakovito dotakla nekoliko gorućih pitanja vezanih uz snimateljski posao.

Ponajprije se to odnosi na radne uvjete u kojima snimatelji danas djeluj, kao i na potencijalne probleme sa arhiviranjem filmske građe u digitalno doba. Zanimljivo je bilo izlaganje tehničkog komiteta na čelu sa Rolfom Coulangesa, BVK, o mogućnostima kontrole tekstura digitalne slike, čije je istraživanje bilo usko vezano sa kamerama tvrtke Arri. Opširnije o toje temi može se vidjeti na linku.

Tehnički komitet je preimenovan u Komitet za kreativne snimateljske tehnologije.

Mađu redovne članove IMAGO-a primljena je Turska, a nakon pet godina odsutnosti ponovno se vratila Njemačka. U razdoblju do slijedeće skupštine nastojati će se ponovno vratiti Francusku u članstvo IMAGO-a.