O Hfs-u

O nama

H.F.S. ili Hrvatska udruga filmskih snimatelja osnovana je 1996. godine po uzoru na slične udruge u Americi i Europi (A.S.C., B.S.C.) i okuplja prvenstveno snimatelje sa zvanjem direktora fotografije igranog filma.

Udruga je nastala i kao težnja za očuvanjem i promicanjem onih vrijednosti i kvaliteta, koje su izraz tradicije i svojevrsne rafiniranosti u hrvatskom filmskom stvaralaštvu općenito, a s time i posebno prepoznatljive kontinuirane kvalitete filmske fotografije.

Hrvatska udruga filmskih snimatelja zalaže se za očuvanje digniteta filmskog snimatelja, kroz napore da kao član Europske federacije nacionalnih udruga filmskih snimatelja Imago, primjeni standarde koji su danas važeći u filmskoj produkciji unutar europske zajednice.

Na tom putu očekujemo pomoć srodnih udruga: Društva hrvatskih filmskih redatelja, Hrvatskog društva filmskih djelatnika, Akademije dramske umjetnosti i Ministarsva kulture.

Popis članova dostupan je ovdje.

Kontakt

Adresa Britanski trg 12 10000 Zagreb
Tel./faks (01) 48 47 291
E-mail kontakt@hfs.com.hr
Predsjednik Mario Sablić
Dopredsjednik Branko Linta
Upravni odbor Goran Mećava, Damir Kudin Vjekoslav Vrdoljak
Tajnik Željko Sarić