IMAGO Covid – 19 izvještaj

IMAGO nastoji prikupiti što više informacija o utjecaju pandemije Covid 19 virusa na filmsku industriju, sa naglaskom na svjetsku snimateljsku populaciju. 

Stalna korespodencija IMAGO-a sa nacionalnim snimateljskim asocijacijama sažeta je u jedan dokument, koji će se konstantno ažurirati, kako će novi izvještaji stizati.

Poput svih kulturnih djelatnosti, i filmska je industrija na svim svjetskim meridijanima potpuno zaustavljena. Države na različite načine odgovaraju ovom izazovu – one bogatije su smjesta uputile financijsku pomoć filmskim djelatnicima, dok su druge mahom u pregovorima sa strukovnim udrugama i sindikatima. 

Nadamo se da će i Hrvatska iznaći načina da financijski pomogne “slobodnjacima”, koji su, zasad, više manje izostavljena iz paketa donešenih mjera.

Kompletan IMAGO izvještaj možete preuzeti na slijedećoj poveznici.

http://hfs.com.hr/wp-content/uploads/2020/03/Covid-19-IMAGO-Report.docx.pdf