test

Nominacije “Nikola Tanhofer” 2023 – Dugometražni igrani film

Za desetu godišnju nagradu Hrvatske udruge filmskih snimatelja, “Nikola Tanhofer” u kategoriji Dugometražni igrani film nominirani su:

“Nosila je rubac črleni”

direktor fotografije: Branko Linta, h.f.s.

“Garbura”

direktor fotografije: Tomislav Sutlar, h.f.s.

“The Conversation”

direktor fotografije: Davor Bjelanović

Čestitamo nominiranim dorektorima fotografije!