Scenaristi o Nacrtu prijedloga Zakona…

Nakon otvorenog pisma Saveza scenarista i pisaca izvedbenih djela mnogo je toga jasnije i dovedeno u pravi kontekst. Puno hvala našim kolegicama i kolegama scenaristima, koji, premda im ne prijeti brisanje iz popisa ko-autora, čvrsto stoje uz snimatelje i razumiju proces stvaranja audiovizualnog djela.

Savez scenarista i pisaca izvedbenih djela

Croatian Screenwriters and Playwrights Guild

Hrvatska udruga filmskih snimatelja Britanski trg 12, 10000 Zagreb Hrvatska

Poštovane kolegice i kolege, 

Savez scenarista i pisaca izvedbenih djela (SPID) aktivno je u protekle dvije godine, putem članstva u europskoj udruzi scenarista FSE, lobirao za donošenje Copyright Directive kojom je Europski parlament odlučio zaštititi autorska prava brojnih kreativaca Europe na jedinstvenom digitalnom tržištu. S nestrpljenjem smo iščekivali implementaciju odredbi Direktive u naše nacionalno zakonodavstvo. 

Stoga smo vrlo neugodno iznenađeni Nacrtom prijedloga zakona o autorskom pravu i srodnim pravima koje je Ministarstvo kulture ovih dana uputilo u javnu raspravu, a problematičnim smatramo i činjenicu da u njegovu izradu nisu bili uključeni svi predstavnici struka koje sudjeluju u stvaranju audiovizualnog djela. Spornim člankom 17. definiraju se koautori audiovizualnog djela: glavni redatelj, autor scenarija i skladatelj. Po prvi put nakon sedamdesetak godina iz koautorstva su izbačeni snimatelji. Posve je nevjerojatno da predlagač zakona smatra kako može postojati audiovizualno djelo bez kreativnog i autorskog pečata snimatelja. Još je nevjerojatnije da se na ovaj način želi izigrati glavna svrha Direktive o autorskom pravu, a to je zaštita svih autora na jedinstvenom digitalnom tržištu. Naime, u članku 2. Copyright Directive kaže:

“The principal director of a cinematographic or audiovisual work shall be considered as its author or one of its authors. Member States shall be free to designate other co-authors.” 

Direktiva, dakle, prepušta zemljama članicama da samostalno odrede tko su koautori. U brojnim zemljama članicama EU snimatelji se smatraju ko-autorima audiovizualnog djela. U Hrvatskoj snimatelji su to već sedamdeset godina. Oduzimanjem koautorstva u ovom trenutku bio bi presedan s posljedicama za daljnji razvoj hrvatske audiovizualne industrije. 

Stoga SPID bezrezervno podržava zahtjev Hrvatske udruge filmskih snimatelja da se u Nacrtu prijedloga zakona o autorskom pravu i srodnim pravima snimatelj definira kao koautor audiovizualnog djela. 

U Zagrebu, 27.04.2020. godine

 SPID – Savez scenarista i pisaca izvedbenih djela • Medvedgradska 34, 1000 Zagreb, Hrvatska • info@spid.com.hr • www.spid.com.hr